MARKETING - Sponsor programs

 


Glavni sponzor
500 000 kn
ostvaruje slijedeća prava: dodatak IMENA SPONZORA imenu atletskog mitinga, isticanje sponzora u medijima i na svim konferencijama za novinare, na startnim brojevima, postavljanje reklamnih panoa u količini i na pozicijama prema dogovoru (iza starta sprinta, na ogradi stadiona uz stazu i unutar borilišta), objava oglasne poruke u službenom biltenu mitinga, objava logotipa na plakatu, te ostalim tiskanim materijalima (akreditacije, ulaznice, pozivnice, startne liste, liste rezultata, press clipping), isticanje logotipa na službenoj web stranici mitinga, VIP akreditacije s pozivnicama i količina ulaznica prema dogovoru.

Zlatni sponzor
200 000 kn
ostvaruje slijedeća prava: predstavljanje na konferenciji za novinare i isticanje u medijima, postavljanje do 40 m reklamnih panoa uz stazu i 9 m na rotirajućim uređajima iza starta sprinta, isticanje logotipa na preponama, objava oglasne poruke u službenom biltenu mitinga, objava logotipa na plakatu, te ostalim tiskanim materijalima (startne liste, liste rezultata, press clipping), isticanje logotipa na službenoj web stranici mitinga, VIP akreditacije s pozivnicama i količina ulaznica prema dogovoru.

Srebrni sponzor
100 000 kn
ostvaruje slijedeća prava: predstavljanje na konferenciji za novinare i isticanje u medijima, postavljanje do 20 m reklamnih panoa uz stazu i 9 m na rotirajućim uređajima iza starta sprinta, objava oglasne poruke u službenom biltenu mitinga, objava logotipa na plakatu, te ostalim tiskanim materijalima (startne liste, liste rezultata, press clipping), isticanje logotipa na službenoj web stranici mitinga, VIP akreditacije s pozivnicama i količina ulaznica prema dogovoru.

Brončani sponzor
25 000 kn
ostvaruje slijedeća prava: predstavljanje na konferenciji za novinare, postavljanje do 10 m reklamnih panoa uz stazu, objava oglasne poruke u službenom biltenu mitinga i ostalim tiskanim materijalima (startne liste, liste rezultata, press clipping), isticanje logotipa na službenoj web stranici mitinga, VIP akreditacije s pozivnicama i količina ulaznica prema dogovoru.

Sponzor
do 10 000 kn
ostvaruje slijedeća prava: postavljanje do 5m reklamnih panoa uz stazu, objava oglasne poruke u službenom biltenu mitinga i ostalim tiskanim materijalima (startne liste, liste rezultata, press clipping), isticanje logotipa na službenoj web stranici mitinga, VIP akreditacije s pozivnicama i količina ulaznica prema dogovoru.

Program posebnih sponzora
  • sponzor pojedine discipline
  • sponzor press centra
  • sponzor odjeće za službeno i tehničko osoblje

Posebni sponzor ostvaruje slijedeća prava ovisno o vrsti sponzorstva:
predstavljanje na konferenciji za novinare i isticanje u medijima, postavljanje do 30 m reklamnih panoa uz stazu i 9 m na rotirajućim uređajima iza starta sprinta, objava oglasne poruke u službenom biltenu mitinga, objava logotipa na plakatu, te ostalim tiskanim materijalima (startne liste, liste rezultata, press clipping), isticanje logotipa na službenoj web stranici mitinga, VIP akreditacije s pozivnicama i količina ulaznica prema dogovoru.

  • ovisno o specifičnosti pojedinog oblika sponzorstva, postoji mogućnost kompenzacije u robi i uslugama
  • u navedene cijene nije uključena eventualna izrada reklamnih panoa, osim ako se drugačije ugovorom ne regulira
  • u navede cijene nije uključen PDV